top of page

Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) onlineantrenor.com (“site”) ziyaret eden “danışan” ile Sitenin sahibi ve hizmet sağlayıcısı 1738 sokak no:4/A Donanmacı Mahallesi Karşıyaka, İzmir Türkiye adresinde şirket merkezi bulunan onlineantrenor  arasında (“Şirket”) kurulmuş olup sitenin kullanım koşulları ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Danışan, abonelik satın almakla işbu Sözleşmedeki hüküm ve koşulları kabul etmiş sayılır.

Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri

Şirket, abonelik satın alan danışana, beslenme ve spor alanlarında tavsiye niteliğinde bilgiler sağlayacaktır. Şirket’in sağladığı bilgiler ve içerik tavsiye ve bilgilendirme niteliğinde olup programın kullanımı, içeriğin kapsamı ve beslenme ve spor alanındaki tavsiyelerin kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

Şirket, üçüncü kişilerin fiilleri, mücbir sebepler, tedarikçilerden kaynaklanan nedenler, bağlantı sorunları, internet kesintileri vb. durumlar nedeni ile programın hazırlanıp iletilmesinde kesinti ya da aksaklıklardan sorumlu değildir.

Programlar, kişiye özel ve bireysel kullanım içindir. Şirket, danışanın, programları danışanın amacına aykırı olarak kullandığını tespit etmesi durumunda danışan(lar)’ın üyeliğini durdurabilir, askıya alabilir ya da tamamen sonlandırabilir.
Site içerisinde yapılan satın almalar 5 gün içerisinde danışana iletilecektir.

Şirket Kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerini (isim, yaş, beslenme tercihleri, ilgi alanları, boy, kilo, e-posta vb.) talep etmektedir. Şirket server ve bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen iletilere yönelik müşteri sınıflandırma çalışmalarında Şirket bünyesinde kullanılabilmektedir.

Şirket, Kullanıcı bilgi ve verilerini hangi platformdan alırsa alsın Kullanıcı’nın onayı olmadan hiçbir reklam veya ticari amaç için paylaşmamaktadır.

Danışanın Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, kendisinden istenilen bilgileri tam ve gerçeğe uygun olarak doldurmak ve gerektiğinde güncellemek zorundadır ve bilgilerin eksik veya gerçeğe uygun olarak doldurulmaması durumundan Kullanıcı sorumludur.

Kullanıcı 13 yaşının üzerinde olduğunu teyit etmektedir. Kullanıcının en az 13 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup 13 yaşının altındakiler hiçbir şart ve koşulda program alamaz. 13 yaşının üzerinde fakat 18 yaşını doldurmamış olan Kullanıcıların veli veya vasisinin bu sözleşmeye açık onayını almış olduğu kabul edilir.

Programda bulunan videolar, egzersizler ve beslenme ve spor bilgileri yalnızca bilgi amaçlıdır. Kullanıcı, antrenörler tarafından düzenlenen içerik, beslenme ve spor programlarının tavsiye ve bilgilendirme niteliğinde olduğunu, içeriğin kullanımının tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

Bu programlar kişinin herhangi bir tıbbı rahatsızlığı olmadığı varsayılarak hazırlanmıştır ve bu yönü ile içerik kişiye özgü değildir. Kullanıcı, içeriğin kullanımından önce sağlık sorunları ile ilgili olarak doktoruna danışmalıdır. Kullanıcının tıbbi bir rahatsızlık veya ciddi bir riski bulunması halinde bu programların uygulanmaması önerilmektedir. Danışanın sağlığı konusunda herhangi bir sorusu olması halinde, bunu her zaman bir doktora veya başka bir sağlık uzmanına danışması gerekmektedir.
Antrenörler yaptığı tavsiyeleri benzer profilde bireyler için Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul etmiş olduğu araştırmalar ve bilimsel verileri değerlendirilerek oluşturmaktadır.
Antrenörler hiçbir hastalık veya sağlık durumunun teşhis veya tedavisini sağlamamaktadır. Danışan programın bir doktor tarafından verilen diyet ya da egzersiz yerine geçmediğini ve egzersiz ve beslenme programlarını antrenörlerin hazırladığını bilip, kendi takdirinde ve sorumluluğunda kabul ve beyan eder. Şirket, oluşturulan programla ilgili olarak sorumlu tutulamaz. Danışanın programları dikkatle uygulaması tavsiye edilir.

Danışan her zaman Şirket’ten kendisi ile ilgili olarak saklanan verilerle ilgili bilgi ve bu bilgilerin silinmesini talep edebilir. Şirket her zaman danışana bildirimler ve elektronik iletiler gönderebilir. Danışan, sözleşme süresince ve sözleşme sona erse dahi sonrasında, Şirket ve/veya Şirket iştirakleri ve/veya Şirket’in birlikte iş yaptığı 3. şahıslar tarafından gönderilecek pazarlama ve reklam amaçlı her türlü ticarî elektronik iletilere onay vermiştir ve bu kapsamda kendisine, faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir. Kullanıcı bu sistemden çıkmak için Şirket’e destek@onlineantrenor.com adresine göndereceği e-posta ile talebini iletebilir. Şirket, danışanın verilerini anonimleştirerek ayrıca analiz edebilir, araştırma yapabilir ve bu verilerin hem kullanıcı için hem de bazı bilimsel ve istatistiksel çalışmalarda kullanabilir.
Danışan bilgileri, üyelik paketi satın alan danışanın daha sonra yeniden üyelik yapabilmesi için danışanın üyelik paketi bitiş tarihini takip eden bir yıl süre ile saklanacaktır.

Şirket Kullanıcının medikal araştırmalar ve çalışmalar için verilerin kullanılmak istenmesi durumunda mutlaka danışanın veya danışanın reşit olmaması halinde ebeveyninin onayını almaktadır.

Danışan bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
Danışanların sisteme girdiği tüm bilgiler sadece Kullanıcının talebi ile değiştirilebilir.

bottom of page