top of page

Egzersizleri filtreleyerek dilediğiniz egzersizin videosunu izleyebilirsiniz

barbell

Kuvvet

Dumbbell Straight Arm Pullover

barbell

pilates, kuvvet

Wide Grip Lat Pull Down With Resistance Bands

barbell

Kuvvet

Concentration Curl With Bottle

barbell

Kuvvet

Concentration Curl

barbell

Kuvvet

Alternative Curl With Bottle

barbell

Kuvvet

Concentration Curl

barbell

Kuvvet

Biceps Curl On Chair With Bottle

barbell

Kuvvet

Biceps Curl On Chair

barbell

Kuvvet

Shoulder Press With Partner

barbell

Kuvvet

Seated External Rotation With Dumbbell With Bottle

barbell

Kuvvet

Seated External Rotation With Dumbbell

barbell

Kuvvet

Bent Over Reverse Fly Seated With Bottle

barbell

Kuvvet

Seated Bent Over Reverse Fly

barbell

Kuvvet

Upright Row

barbell

Kuvvet

Neider Press With Bottle

barbell

Kuvvet

Neider Press With Bottle

barbell

Pilates, Kuvvet

Lateral Raise With Resistance Band

barbell

Kuvvet

Lying Cross-Body Shoulder Raise with bottle

barbell

Kuvvet

Scaption And Shrugs With Dumbbells

barbell

Pilates, Kuvvet, Olimpik

Punches With Bottle

barbell

Pilates, Kuvvet, Olimpik

Punches With Dumbbells

barbell

Pilates, Kuvvet

Lying Vertical Internal Rotation With Bottle

barbell

Pilates, Kuvvet

Lying Vertical Internal Rotation With Dumbbell

barbell

Pilates, Kuvvet

Prone Raise Scaption With Bottle

barbell

Pilates

Prone Raise / Scaption

barbell

Kuvvet, Pilates

Overhead Band Pull Apart

barbell

Kuvvet, Pilates

External Rotation With Resistance Band

barbell

Kuvvet

Bent Over Shrug

barbell

Kuvvet

Alphabet / ABC With Bottle

barbell

Kuvvet

Prone Raise Scaption With Bottle

barbell

Kuvvet

Cable One Leg Kick back

barbell

Kuvvet

Hip Thrust

barbell

Germe

Barbell Round The World Shoulder Stretch

Egzersiz, ön omuz bölgesini etkili şekilde germektedir. Dirsekleri bükerek, barı yukarı kaldırdığınızda omuzdaki gerilme artacaktır, yeni başlıyor ve esnekliğiniz iyi değilse bu formu uygulamanızı tavsiye etmiyoruz.

barbell

Kuvvet

Dumbbell Pile Squat

Çökerken omurga dik durmalı ve topuklar yerden ayrılmamalıdır.

barbell

Germe, Pilates

Twist

Ayaklarınızın yerden kalmadığından emin olmalısınız. Dilerseniz elleriniz belinizde konumlanabilir.

barbell

Pilates, Germe

Cat Cow Stretches

barbell

Germe, Aerobik

Side Bend

Kollarınızı olabildiğince gergin tutmaya çalışın. Gövdenizi öne yada geriye eğmeden yanlara olabildiğince eğin. Dilerseniz, eğildiğinizde birkaç saniye bekleyerek yapabilirsiniz.

barbell

Aerobik

Big Arm Circle Forward

barbell

Kuvvet

Thigh Abductor

barbell

Kuvvet

Thigh Adductor

barbell

Kuvvet

Leg Press

Ayaklarınızın arasındaki mesafe omuz genişliğiniz kadar olmalıdır, platformu iterken topuklarınızın kalkmadığından emin olun. Kaldırdığınızda dizlerinizin az miktarda bükülü olması gerekmektedir. Platform alt konumdayken (indirdiğinizde) kalçanızın oturaktan ayrılmaması gerekmektedir.

barbell

Kuvvet

Reverse Grip Lat Pull Down

Gövdeniz 100° açı ile konumlanmalıdır. Barı göğüs hizanıza doğru yavaşça çektikten sonra kollarınız gergin kalacak şekilde yukarı doğru bırakmalısınız.

barbell

Kuvvet

Dumbbell Incline Fly

Sehpa 60° ye ayarlanmalıdır. Dambıllar göğüs hizasına kadar indirilip nefes verilerek yukarı doğru kaldırılır. Yukarı kaldırıldığında dambıllar arasında 20 cm mesafe olmalıdır.

barbell

Kuvvet

Parallel Bar Leg Raise

barbell

Kuvvet

Seated Calf Raise

barbell

Kuvvet

Cable Triceps Kick Back

barbell

Kuvvet

Rope Cable Triceps Pushdown

barbell

Kuvvet

Dumbbell One Arm Row

barbell

Kuvvet

Cable Seated Row

barbell

Kuvvet

Close Grip Reverse Lat Pull Down

barbell

Kuvvet

Dumbbell Incline Chest Press

barbell

Kuvvet

Leg Extensions

barbell

Kuvvet

Lying Leg Curls

barbell

Kuvvet

Dumbbell Lunges

barbell

Kuvvet

Smith Machine Squat

barbell

Kuvvet

One Arm Seated Dumbbell Triceps Extension

barbell

Kuvvet

T Bar Row

barbell

Kuvvet

Barbell Bent Over Row

barbell

Kuvvet

Leg Press

barbell

Kuvvet

Cable Lying Triceps Extension

barbell

Kuvvet

Machine Triceps Extension

barbell

Kuvvet

Assisted Triceps Dips

barbell

Kuvvet

Neutral Grip TRX Biceps Curl

barbell

Kuvvet

TRX Biceps Curl

barbell

Kuvvet

Arms On Stability Ball Z Bar Curl

barbell

Pilates

Resistance Band Biceps Curl On Stability Ball

barbell

Kuvvet

Preacher Curl With Exercise Stability Ball

barbell

Kuvvet

Dumbell Curl On Stability Ball

barbell

Kuvvet

Concentration Curl on Stability Ball

barbell

Kuvvet

Lying One Arm resistance band Preacher Curl

barbell

Kuvvet

Side Biceps Curls With Resistance Bands

barbell

Kuvvet

Biceps Curls With Resistance Bands

barbell

Kuvvet

Standing Biceps Curl (Anchor)

barbell

Kuvvet

Standing Arms Up Biceps Curl

barbell

Kuvvet

Hammer Curl With Resistance Bands

barbell

Kuvvet

One Arm Curls With Resistance Bands

barbell

Kuvvet

Standing One Arm Anchor Curl

barbell

Kuvvet

Reverse Biceps Curls With Resistance Bands

barbell

Kuvvet

Incline Bench On Lie Face Down Dumbell Curl

barbell

Kuvvet

Incline Bench On lie Facedown Barbell Curls

barbell

Kuvvet

Leaning Dumbbell Concentration Curl

barbell

Kuvvet

Seated Dumbbell Biceps Concentration Curl

barbell

Kuvvet

Standing Two Arms Hummer Biceps Curl

barbell

Kuvvet

TRX shoulder press

barbell

Kuvvet

TRX Split Raise

barbell

Kuvvet

TRX Y Deltoid Fly

barbell

Pilates

Resistance Band Back Shoulder kick back

barbell

Pilates

Resistance Band Backward Raise

barbell

Pilates

Resistance Band Overhead pulls

barbell

Pilates

Resistance Band Front Raises

barbell

Kuvvet

Crunch

barbell

Kuvvet

Dumbbell Squat

barbell

Kuvvet

Short straight Bar Cable Triceps Pushdown

barbell

Kuvvet

Wide Grip Lat Pulldown

barbell

Kuvvet

Alternating Standing Hammer Dumbbell Curl

barbell

Kuvvet

Incline Bench Weight Plate Biceps Curl, two arms

barbell

Kuvvet

Incline Bench Dumbbell Biceps Curl No Supination

barbell

Kuvvet

Alternating İncline Bench Dumbbell Biceps Curl

barbell

Kuvvet

Cloused Grip Standing Z Bar Biceps Curl

barbell

Kuvvet

Plank And Punch

barbell

Kuvvet

Crunch And Dumbell Punch

barbell

Kuvvet

Crunch With Pullower

barbell

Kuvvet

Crunch With Dumbell Curl

barbell

Kuvvet, Pilates

Circle Leg Abductor With Leg Raise

barbell

Kuvvet, Pilates

Circle Leg Adductor With Leg Raise

barbell

Kuvvet

Gliding Ankle Flicks With Push Up

barbell

Kuvvet

Cable With Squat And Chest Press

barbell

Kuvvet

TRX Push Up With Crunch

barbell

Kuvvet

Barbell Pullover And Press

barbell

Kuvvet

Barbell Front Raise And Pullover

barbell

Kuvvet

Double Clean Press

barbell

Kuvvet

Back Extension With Bent Over Lateral Raises

barbell

Kuvvet

Plank Curl Unders

barbell

Kuvvet

Twisting

barbell

Kuvvet

One Legged Dumbbell Row

barbell

Kuvvet

Row, Back Extension With Biceps Curl

barbell

Aerobik

Medicine Ball Overhead Slam

barbell

Olimpik, Aerobik

Medicine Ball Catch And Overhead Throw

barbell

Kuvvet

Weight Plate Pinch Curl With Squat

barbell

Kuvvet

Squat With Behind Barbell Wrist Curl

barbell

Kuvvet

Rolling Z Bar Triceps Extensions

barbell

Kuvvet

Squat With Overhead Tricep Extension

barbell

Kuvvet

Medicine Ball Supine Chest Throw

barbell

Kuvvet

Revorse Pull Up

barbell

Kuvvet

Bicep Curl With Side Lunge

barbell

Kuvvet

Bicep Curl With Sumo Squat

barbell

Kuvvet

Dumbbell Step Up Single Leg Balance With Bicep Curl

barbell

Kuvvet

Bicep Curl with Step Up

barbell

Kuvvet

Bicep Curl with Split Lunge

barbell

Kuvvet

Dumbbell Forward Lunge with Bicep Curl

barbell

Kuvvet

Walking Lunge And Lift With Bicep Curl

barbell

Kuvvet

Squat To Bıcep Curl

barbell

Kuvvet

Barbell Bicep Curl With Deadlift

barbell

Kuvvet

Single Arm Barbell Thruster Sholder Press

barbell

Kuvvet

Squat And Press With Resistance Bands

barbell

Kuvvet, Olimpik

Sumo Squad And Dumbell Press

barbell

Kuvvet, Olimpik

Lunge And Side Lateral Raise

barbell

Kuvvet, Olimpik

Kneeling Squat With Dumbbell Press

barbell

Kuvvet, Olimpik

Step Up Side Press

barbell

Kuvvet, Olimpik

T Push Up Sequence Side

barbell

Kuvvet, Olimpik

Clean And Press

barbell

Kuvvet, Olimpik

Umbbell Thrusters

barbell

Kuvvet, Olimpik

Medicine Ball Backward Throw

barbell

Kuvvet, Olimpik